Privacystatement

Inleiding

Deze website https://portal.hortimax-go.com/ wordt onderhouden door Ridder. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Ridder omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Ridder

Ridder bestaat uit een aantal groepsmaatschappijen van Ridder Holding Harderwijk B.V. gevestigd te Harderwijk en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 8198943 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Ridder bereikbaar op telefoonnummer +31 341 416 854. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@ridder.com.

De groepsmaatschappijen van Ridder die persoonsgegevens conform dit privacystatement verwerken zijn:

- Ridder Drive Systems B.V.

- Ridder Growing Solutions B.V.

- Ridder Climate Screens B.V.

- Global Growing Solutions (Canada) Ltd.

- Ridder Corporation USA

- Ridder (Shanghai) Agricultural Technology Co., Ltd.

- Ridder France Sarl.

- HortiMaX Growing Solutions SL

- HortiMaX SA de CV

Verwerkingen van persoonsgegevens

Ridder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ridder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ridder verstrekt. Ridder kan de volgende gegevens verwerken:

- Uw telefoonnummer

- Uw adres

- Uw e-mailadres

- Uw Bedrijfsnaam

- Het adres van uw bedrijf

- Het BTW nummer van uw bedrijf

Waarom Ridder gegevens nodig heeft

Ridder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Ridder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of levering.

Bewaartermijn

Ridder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Registratie websitebezoek

Op de website van Ridder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ridder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Ridder maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ridder bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ridder te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ridder heeft hier geen invloed op.

Ridder heeft Google geen toestemming gegeven om via Ridder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw privacyrechten

Op basis van de General Data Protection Regulation (hierna: "GDPR") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Ridder te verzoeken om inzage (art 15 GDPR) van en rectificatie (art. 16 GDPR of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 GDPR). Ook heeft u het recht om Ridder te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 GDPR). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR) en het recht van bezwaar (art. 21 GDPR). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 10 december 2018.